Ķer vēju !

LV EE LT
DE     RU(Google)

Algus


Elektri tootmine:

Tuule kaart ja kvaliteet

Generaatorid ja mastid

Generaatorite spetsifikatsioon

Generaatorite hinnad

Uudis!
Võimalik on ühendada võrku

Päikeseenergia
(PV paneelid ja kollektorid)Elektritarbimine:

Toodetud elektri kasutamise moodused: võrgu- ning autonoomsed süsteemid, akumuleerimine

Akumulaatorid


KALNI & VĒJŠ SIA
Tel: +371 29220722, +371 29454327
E-pasts: valdis@uzkalniem.lv
Skype: valdislacis


  
Teostame tarnimist, paigaldamist ja hooldamist!

   Anname konsultatsiooni ja aitame optimeerida ebasobivaid generaatorite süsteeme, mis on tarnitud teiste ettevõtete poolt.

   Kasutatud generaatorid ja PV paneelid

Kütus ning elekter muutuvad kallimaks?
... on suurepärane lahendus -
tuulegeneraatorid , päikesepaneelid , hübriidsüsteemid !

     Tänapäeval on moodne mõelda, vaadates ette pikema perspektiiviga. Praegusel hetkel, üks tuleviku tunnusmärkidest on energiaressursside ebapiisavus ning nende kõrge hind. Teine tunnusmärk on üha märgatavam keskkonnasaaste mõju meie elule.

     Võimalus toota energiat selliste moodustega, mis kasutavad taastuvaid allikaid ning mis toimub keskkonnasõbralikul moel, tähendab võimalust vähendada oma kulusid pikemas perspektiivis ja otseselt anda oma panus puhtama keskkonna säilitamise heaks.

     Seniajani olid hästi tuntud suured tuulegeneraatorid Grobina tuulepargis või Ainaži-Ikla. Sellegipoolest, juba alates möödunud sajandi keskpaigast on kättesaadavad ka väikesed generaatorid, mis on mõeldud kodu-majapidamiste või väiksemate põllumajandus-ettevõtete vajaduste rahuldamiseka. Sellised generaatorid on palju kättesaadavamad ja „inimlikumad” nii hinna kui ka välimuse poolest ning samuti ka hoolduse mõttes.

     Et hinnata oma võimalusi toota elektrienergiat, kasutades tuult ja päikest, ning kõige sobivamat toodetud energiahulga kasutamise/akumuleerimise moodust ja mahtu, on vajalik välja selgitada mõned küsimused:
     1. Teie võimalused toota elektrienergiat tuule ja päikese abil.
     2. Teie elektrienergia tarbimise mahud, kõige ratsionaalsemad elektrienergia akumuleerimise ja kasutamise moodused.


Tel: +372 53497777 * e-post: kuuskmann@yahoo.ca * skype: rainkuuskmann